ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Съветите в този сайт са само информационни, с цел да бъдат полезни за потребителите, и не са основание за каквато и да било отговорностна samoletni-bileti.net/

Поверителността на данните е от особена важност за нас.

Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.

 1. Поверителността на данните е от особена важност за нас.Стремим се уеб страницата ни да е удобна и да съдържа възможно най-много информация, която би могла да ви интересува. Грижим се и за сигурното ѝ ползване, за да можете да сте спокойни, че личните ви данни и права са защитени.Какви лични данни обработваме?
  1. „Аеромакс“ ООД по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е администратор на лични данни и ще обработва личните данни на Клиента за осъществяване на своята дейност във връзка с поисканата от Клиента услуга, която може да е резервация на самолетен билет, хотелско настаняване и други. Това ще става само със знанието на Клиента и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, с което се гарантирае неприкосновеността на личността и личния живот на Клиента.
  2. Предоставените от Клиента лични данни ще се обработват законосъобразно и добросъвестно и ще се съхраняват на електронен и хартиен носител. За целта предвид това, че „Аеромакс“ ООД е администратор на лични данни, ще бъдат осигурени всички необходими технически, организационни и други необходими мерки за защита на личните данни от злоупотреба с тях, промени или загуба. „Аеромакс“ ООД вече е взела предпазни мерки за опазване на личните данни на Клиента и за уеб сигурността си като цяло, като използва системи (като например Secure Sockets Layer (SSL) Сертификат), които спомагат предпазването на информационния поток, който минава през използвания уеб браузър. Клиентът следва да вземе подобни мерки, като например може да използва браузър, който е защитен със SSL Сертификат.
  3. Клиентът е съгласен да предостави личните си данни на „Аеромакс“ ООД за тяхното обработване и съхраняване в базата данни на системата за резервации на „Аеромакс“ ООД, а също и за извършване и подобряване на други услуги, поискани от Клиента, както и за регистрация и поддържане на акаунт, обратна връзка с клиента, архивиране на данни и др.
  4. При използване на онлайн системата за резервации, Клиентът следва да въведе в съответните полета онези лични данни, които ще позволят успешно финализиране на резервацията, получаване на нейното потвърждение или издаване на самолетния билет, резервация на хотелско настаняване и всякакъв друг вид туристическа услуга. Личните данни, които Клиентът предоставя, са име и фамилия, възраст, пол, електронна поща, пощенски адрес, телефон за връзка, данни от банковата карта и др. Освен предоставяне за обработка на собствените си данни в онлайн системата за резервации , Клиентът дава съгласието си да предостави за обработка и личните данни на спътниците си за резервиране и закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, включване в групи за екскурзии и други туристически услуги. Без личните данни на Клиентите, онлайн системата за резервации не може да се използва за правене на резервации.
  5. Личните данни на Клиента се събират за конкретните цели, посочени в т.4. и няма да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни на Клиента трябва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
  6. Клиентът дава съгласието си „Аеромакс“ ООД да предоставя личните му данни на доставчиците на услуги като но не само: хотелиери, авиопревозвачи, компании, отдаващи коли под наем, туроператори и др.
  7. „Аеромакс“ ООД се задължава да не предоставя личните данни на Клиента на трети лица. Това не се отнася за случаите, когато „Аеромакс“ ООД е нормативно задължен да разкрие личните данни на Клиента на органи, институции или организации, когато личните данни на Клиента са надлежно и по законовия ред изискани; когато Клиентът е дал изрично съгласието си за разкриване на личните му данни и в други случаи, предвидени в Закона за защита на личните данни.
  8. Клиентът се съгласява „Аеромакс“ ООД да отдава на разположение на трети лица, които са в договорни отношения с „Аеромакс“ ООД за защита на личните данни на потребителите на услуги, имената и имейл адреса, посочени от Клиента по време на резервацията. Третите лица могат да използват предоставените им лични данни за изпращане на търговски съобщения, като Клиентът може да се откаже по всяко време от получаване на тези съобщения.
  9. „Аеромакс“ ООД не носи отговорност, ако Клиентът сам публично е предоставил личните си данни на трети лица.
  10.  „Аеромакс“ ООД гарантира, че предоставените от Клиента лични данни са напълно защитени и се използват за маркетингови проучвания, анализи и статистически данни. Целта е да бъдат разбрани потребностите и желанията на Клиентите, както и подобряване на качеството на обслужването им.  Независимо от мерките, взети от „Аеромакс“ ООД за защита на личните данни на Клиента, съществуват обективни фактори, независещи от усилията на „Аеромакс“ ООД за опазване на личните данни на Клиента, като липса на сигурност като цяло в глобалната интернет мрежа, тенденциозно нарушаване на законодателството, гарантиращо опазването на личните данни на интернет потребителите и други, което в крайна сметка води до разкриване на личните данни на Клиента. В тези случаи „Аеромакс“ ООД не може да носи отговорност за неспазването на ограниченията за разгласяване на личните данни на Клиента.
  11.  Клиентът има законово право за достъп до личните си данни, обработвани от „Аеромакс“ ООД, в това число и тяхната промяна, актуализация, заличаване и отказ за предоставянето им на трети лица и други, предвидени в ЗЗЛД. Личните данни на Клиента следва да се заличат или коригират от „Аеромакс“ ООД, ако се установи, че те са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват.
  12.  „Аеромакс“ ООД ще предоставя на Клиента, използвал системата за резервации, всички актуални промоции, нови продукти, отстъпки, рекламни кампании, като всичко това е достъпно и на уебсайта на компанията. Тази информация ще се счита за поръчана от Клиента търговска информация и той може по всяко време да се откаже от нейното получаване.
  13. „Аеромакс“ ООД няма да събира информация от лица под 18 годишна възраст без знанието на родителите им, настойниците им или попечителите. „Аеромакс“ ООД ще определя възрастта на Клиента според данните, които той предоставя на „Аеромакс“ ООД или от комуникацията с него.

  На нашата уебстраница вие имате възможност да ни предоставите различни лични данни (напр. имейл, адрес, име). Предоставянето на тези данни е напълно доброволно.

  всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

  • уебстраницата, която ви е препратила към нас
  • IP-адрес
  • дата и продължителност на достъпа
  • запитването на потребителя
  • количеството на прехвърлените данни
  • информация за браузъра и операционната система, които ползвате„Бисквитки“

  За да направим посещенията ви на страницата на Аеромакс ООД възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на вашия твърд диск.

  Следният списък представя използваните от нас „бисквитки“ и целта, за която ги използваме. Някои от тях допринасят за оптималното използване на уеб страницата ни. Те вече са запаметени на вашия компютър, без ние да сме имали възможността да поискаме вашето съгласие. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели вашето съгласие.

  Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. За да се информирате как да направите това, моля консултирайте се с производителя на вашия браузър как да премахнете „бисквитките“ или използвайте инструкции за това.

  Как обработваме вашите лични данни?

  Ние използваме данните ви само за целите, за които ги събираме. При обработката на вашите запитвания и когато използвате нашите услуги, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за поръчката данни.

  Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

  Данните, които получаваме от вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

  • Да ви изпращаме електронния бюлетин, ако сте се абонирали за него;
  • Да обработваме вашите запитвания;

  Ако сте се съгласили да получавате нашия нюзлетър, ние използваме вашия електронен адрес, за да можете да получавате няколко пъти в седмицата информация за нашите продукти, промоции, игри и друга любопитна информация.

  След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

  Какви са вашите права?

  При поискване имате право да получите безплатна информация относно събраните за вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани,а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни: info@myfly.bg

  Ако сте дали съгласие да получавате нашия нюзлетър, имате право по всяко време да се откажете от него, като за целта посетите линка на нашата уеб страница. Линкът ще намерите тук или във всеки един нюзлетър.

  Линкове към други уеб страници

  Нашето онлайн предложение съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени. Ние носим отговорност за съдържанието на чуждите страници, само ако сме били уведомени от вас за евентуално нарушаване на законовите разпоредби и имаме техническата възможност да предотвратим използването им.

  Google Analytics:

  Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc (“Google”). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.
  Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
  Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
  Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

  Facebook

  Това онлайн приложение използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

  Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

  Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Аеромакс ООД. не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

  Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

  Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

  Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от Аеромакс ООД.

  Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“, която не може да бъде разпозната, например като B7dcTqgWq3fuDgIIFw47QPIO и е валидна две години.

  Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

  Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

  На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук.

  С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.

  Google AdWords
  Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на www.myfly.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките тук). Аеромакс не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук.

  Имате ли други въпроси?

  Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, моля свържете се с нашия Отговорник за защита на личните данни, който с удоволствие ще ви отговори.

  Адрес на редакцията: Аеромакс ООД, София, ул. Шипка № 34

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, моля свържете се с нашия Отговорник за защита на личните данни, който с удоволствие ще ви отговори.

www.poleti.online

Адрес на редакцията:

Аеромакс ООД

Адрес: София, ул. Шипка № 34

Телефон за информация и обслужване на клиенти: 0700 10 332 или 0883 522 322

Самолетни билети: airtickets@myfly.bg

Хотели: hotels@myfly.bg

Бизнес пътувания: corporate@myfly.bg

Групи: groups@myfly.bg

Общи въпроси: info@myfly.bg

Обадете се сега